Музеи

 Регионален исторически музей

 Деца до 7 години и хора в неравностойно положение вход-свободен
Адрес: 4000 Пловдив, пл. Съединение № 1

 

 

Регионален природонаучен музей Пловдив

Всеки първи четвъртък на месеца входът за експозицията е безплатен за хора с увреждане
 Необходимо е удостоверяване със съответен документ на касата на музея.
В този ден не се допускат резервации за организирани групи за разглеждане на Експозицията, с оглед на това да не се възпрепятства свободният достъп на граждани в деня с безплатен вход.
Адрес: ул. Христо Г. Данов 34, Пловдив 4000, България

Регионален археологически музей Пловдив

За посетители със специфични потребности и деца до 7 г. вход-безплатен
Адрес: Пловдив 4000 , пл. “Съединение” № 1