Приспособления за управление на лек автомобил от лица с дисфункция на горни и/или долни крайници

Агенция за социално подпомагане финансира следните видове приспособления за управление на лек автомобил от лица с дисфункция на горни и/или долни крайници, като нуждаещите се лица следва да отговарят на определените нормативни условия, заложени в приложение №7 към член 40, ал.1

Медицински условия за отпускане:
  • Увреждания на горни и/или долни крайници, които налагат приспособяване на органите за управление на автомобил
Необходими документи:
  • Медицинско удостоверение за водач на МПС
  • Свидетелство за управление на МПС
  • Издадено удостоверение за управление на МПС от ТОЛЕК
Експлоатационен срок:
  • Експлоатационният срок на автомобила, но не по-рано от 5 години (един ремонт в рамките на експлоатационният срок)
Допълнителна информация:
  • Приспособленията за управление на лек автомобил се отпускат и на хора с нисък ръст, което не позволява използването на стандартен автомобил. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец