Ортопедични обувки изработени по поръчка

Агенция за социално подпомагане финансира следните видове ортопедични обувки, като нуждаещите се лица следва да отговарят на определените нормативни условия, заложени в приложение №7 към член 40, ал.1

 Ортопедични обувки изработени по поръчка

Медицински условия за отпускане:
  • Скъсяване на долен крайник с 5 или повече см и/или при тежки деформации и липса на части на ходилото (с изключение на плоскостъпие), които не позволяват използването на обикновени обувки. Деца с вродени криви крачета-тежък еквиноварус, документирани с рентгенографии. Диабетици на инсулиново лечение с доказана с електромиография диабетна невропатия, диабетна микроангиопатия и диабетно стъпало.
Необходими документи:
  • Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, придрижени със задание за изработване на изделието.
Експлоатационен срок:
  • Един чифт на 6 месеца с право на един ремонт (два чифта за 12 месеца с право на два ремонта) за деца до 18 годишна възраст.
  • Един чифт с право на един ремонт за една година (два чифта с право на два ремонта за две години) за останалите правоимащи лица.
Допълнителна информация:
  • Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответният производител. Нуждаещите лица имат право на ортопедични обувки, изработени по поръчка, или на индивидуални коригиращи приспособления и стелки, изработени по поръчка, но не и на двете едновременно.