Музеини експозиции

Музейна експозиция “СЪЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 1885 ГОДИНА”

 За посетители със специфични потребности и деца до 7 г. вход-свободен
Адрес: Пловдив 4000 , пл. “Съединение” № 1

 

Музейна експозиция “БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ”

За посетители със специфични потребности и деца до 7 г.вход-свободен
            Адрес: ул. “Цанко Лавренов” № 1, 4000 Пловдив

МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИЯ “КНИГОИЗДАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 19 И НАЧАЛОТО НА 20 ВЕК”

За посетители със специфични потребности и деца до 7 г. вход-свободен
Адрес: ул. “Митрополит Паисий” № 2, 4000 Пловдив

 

Експозиция „Димитър Киров“

Всеки първи четвъртък на месеца вход-свободен
Адрес: Джамбаз тепе, Пловдив 4000