Музеи

Регионален Исторически Музей

За посетители в неравностойно положение вход-безплатен
Адрес: ул. „Константин Величков“ 15, 4400 Пазарджик Център, Пазарджик