Крепост „Арбанаси“

Крепост „Арбанаси“

деца под 7 г. и хора в неравностойно положение вход-безплатен
адрес: ул. „Арбанаси“ № 2, 5029, Арбанаси