Комбиниран стол за тоалет и баня

Агенция за социално подпомагане финансира следните видове медицински изделия, като нуждаещите се лица следва да отговарят на определените нормативни условия, заложени в приложение №7 към член 40, ал. 1

Комбиниран стол за тоалет и баня

Медицински условия за отпускане:
  • Частична (пълна) парализа на долни крайници или други увреждания, при които самостоятелното придвижване е невъзможно.
Необходими документи:
  • Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, издадено от ДКЦ (МЦ) към МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК
Експлоатационен срок:
  • Шест години с право на един основен ремонт, по спецификация, комплект гуми и лагери на всеки две години. За деца до 18 години експлоатационният срок е до 3 години.
Допълнителна информация:
  • В случаите, когато няма ДКЦ (МЦ) към МБАЛ или УМБАЛ, медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК към МБАЛ или УМБАЛ. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответният търговец.