Кинопрожекции в киносалоните на CINEMA CITY

Синема Сити определя редовна цена за билет за редовни прожекции, от която дава отстъпки на определени категории лица и при определени условия:

  • намаление за лица с трайни увреждания  
Намалението важи за всички лица, които са с трайни увреждания по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания и установят това обстоятелство с документ, удостоверяващ качеството на лице с трайно увреждане.
  • намаление за лица с трайни увреждания, които се придвижват с инвалидна количка
Тези лица, при удостоверяване на качеството на лице с увреждане, което ползва инвалидна количка, ползват билет на стойност 0.00 лева, при условие че заемат определените за инвалидна количка места в киносалона и са придружени от лице, което може да полага грижи за тях и да ги асистира в случай на форсмажорни ситуации. Придружителят заплаща цена за билет, която се определя в зависимост от това дали има право да ползва отстъпка съгласно тези Общи Условия.
Лицата, които желаят да се ползват от отстъпки, следва да установят правото си да ползват съответната отстъпка (напр. възрастта си, качеството си на студент, ученик, пенсионер и т.н.) с един или повече актуални документи, издадени на български език или придружени с официален превод на български език от заклет преводач. За да се избегнат злоупотреби, поне един от тези документи следва да носи снимка на лицето, което желае да ползва отстъпката, и представя своя документ за преглед на служителите на Синема Сити.
В случай че лице, което желае да ползва отстъпка от цената на билета, не удостовери правото си да я получи, на същото ще бъде отказана продажба на намален билет, а ако такава вече е осъществена, лицето няма да бъде допуснато до съответната прожекция, освен ако не доплати разликата с цената на билет без намаление. При отказ да бъде продаден намален билет, ако лицето все пак желае да посети прожекцията, то има право да си закупи билет без намаление.
Лицето, което е закупило намален билет, няма право да го продава, заменя, подарява или прехвърля на друго лице, освен ако това друго лице не отговаря на условията за получаване на намален билет от същата категория. Ако все пак тези действия бъдат извършени, лицето, придобило намален билет, без да е имало право да закупи такъв на собствено основание, няма да бъде допуснато до прожекцията, за която билетът се отнася, освен ако не доплати разликата с цената на билет без намаление, като в тези случаи Синема Сити не носи каквато и да е отговорност.
Лицата, които имат право да ползват отстъпка от редовната цена за билет, следва да имат предвид, че е възможно да има прожекции, за които тя да не важи (предпремиери, премиери, специални прожекции, др.). Тези лица следва предварително да се информират дали за желаната от тях прожекция се предлагат отстъпки под формата на намалена цена на билет.