Индивидуални коригиращи приспособления и стелки, изработени по поръчка

Агенция за социално подпомагане финансира следните видове медицински изделия, като нуждаещите се лица следва да отговарят на определените нормативни условия, заложени в приложение №7 към член 40, ал. 1

 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки, изработени по поръчка

Медицински условия за отпускане:
  • По Медицински индикации при тежко плоскостъпие със спадане на двата свода, документирано с рентгенографии и плантограми, и/или диабетно стъпало
Необходими документи:
  • Медицински протокол от специализирана ортопедо-травматологична ЛКК или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, придрижени със задание за изработване на изделието.
Експлоатационен срок:
  • Един чифт на 3 месеца с право на един ремонт (четири чифта за една година за деца до 18 годишна възраст.
  • Два чифта за 12 месеца за останалите правоимащи лица.
Допълнителна информация:
  • Нуждаещите се лица имат право на индивидуално коригиращи приспособления и стелки, изработени по поръчка, или на ортопедични обувки, изработени по поръчка, но не и на двете едновременно.