За възрастни

Агенция за социално подпомагане финансира следните видове инвалидни колички, като нуждаещите се лица следва да отговарят на определените нормативни условия, заложени в приложение №7 към член 40, ал. 1

1. Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и други.

Медицински условия за отпускане:
  • Частична (пълна) парализа на долни крайници или други увреждания, при които самостоятелното придвижване е невъзможно.
Необходими документи:
  • Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, издадено от ДКЦ (МЦ) към МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК
Експлоатационен срок:
  • Шест години с право на един основен ремонт, по спецификация, комплект гуми и лагери на всеки две години.
Допълнителна информация:
  • Не се отпуска едновременно други видове инвалидни колички. В случаите, когато няма ДКЦ (МЦ) към МБАЛ или УМБАЛ, медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК към МБАЛ или УМБАЛ. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответният търговец.

 

2. Акумулаторна инвалидна количка

 

Медицински условия за отпускане:
  • Увреждане на долни и горни крайници (две бедрени ампутации с противопоказания за протезиране и съдова патология, тежка парапареза и параплегия), които увреждания не позволяват самостоятелно използване на рингови инвалидни колички и ако лицето е физически и психически годно да управлява такава количка.
Необходими документи:
  • Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, издадено от ДКЦ (МЦ) МБАЛ към УМБАЛ или УСБАЛ или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК
Експлоатационен срок:
  • Десет години с право на два основни ремонта, по спецификация, комплект гуми и лагери на всеки две години и комплект акумулаторни батерии на всеки три години.
Допълнителна информация:
  • Не се отпуска едновременно други видове инвалидни колички. В случаите, когато няма ДКЦ (МЦ) към МБАЛ или УМБАЛ, медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК към МБАЛ или УМБАЛ. Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответният търговец.