Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания

Агенция за социално подпомагане финансира следните видове вертикализатори от седнало в изправено положение за деца с увреждания, като нуждаещите се лица следва да отговарят на определените нормативни условия, заложени в приложение №7 към член 40, ал. 1

Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания

Медицински условия за отпускане:
  • Увреждане на долни и горни крайници до степен на квадрипареза, при което самостоятелното придвижване е силно затруднено или невъзможно. Противопоказания са наличието на тежки контрактури на горни и долни крайници, луксация и сублуксация на тазобедрените стави.
Необходими документи:
  • Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, издадено от ДКЦ (МЦ) към МБАЛ, УМБАЛ, или УСБАЛ, или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК
Експлоатационен срок:
Три години с право на един ремонт по спецификация.
Допълнителна информация:
  • Необходимостта от ремонт се удостоверява с протокол със спецификация, издаден от съответния търговец.