Антидекубитален дюшек

Агенция за социално подпомагане финансира следните видове антидекубитални дюшеци, като нуждаещите се лица следва да отговарят на определените нормативни условия, заложени в приложение №7 към член 40, ал. 1

Антидекубитален дюшек

Медицински условия за отпускане:
  • При болни с тежки неврологични или други заболявания, придружени с квадрипарези или хемипарези, будна кома, усложнени невромусколни заболявания, довели до принудително залежаване в една и съща поза, и терминално болни.
Необходими документи:
  • Медицински протокол от специализирана ЛКК или експретно решение на ТЕЛК/НЕЛК
Експлоатационен срок:
  • Три години